Indkaldelse til generalforsamling

GF Strandhøjgård

I henhold til vedtægternes § 6 indkaldes til den ordinære generalforsamling
Lørdag den 20. april 2024 kl. 11.00 i Rejsestalden, Jægerspris

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmeudvalg
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Regnskab
 5. Indkomne forslag, herunder forslag til vedtægterne
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg iflg. vedtægterne:
  a. Valg af formand for 2 år
  b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
  c. Valg af 2 suppleanter for 1 år
  d. Valg af revisor for 2 år
  e. Valg af revisorsuppleant for 1 år
 8. Eventuelt

Forslag til dagsordenens punkt 5 og 7, samt øvrige forslag skal skriftligt fremsendes til formanden senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Efter generalforsamlingen vil foreningen være vært ved en lille frokost, tilmelding til deltagelse i denne vil være nødvendig, gerne på mail eller telefon.

På bestyrelsens vegne
Jesper Hek Hansen

Jesper Hek Hansen
Strandlystvej 32
Telefon +45 30119353
e-mail: jesper.hek@gmail.com

Se mere her

nabohjaelp-logo
Nabohjælp

Nabohjælp er et effektivt redskab i kampen mod de mange indbrud, som hvert år begås i Danmark.

Læs mere
hjertestarter-logo
Hjertestarter

Som nogen måske har observeret har hjertestarteren været opsat ved Søstjernevej.

Læs mere
facebook_button
Vi er på Facebook

Mød os på facebook hvor vi internt kan sælge, bytte, købe, give væk, kommunikere sammen og meget mere.

Besøg siden
Scroll to Top