Generalforsamling

22. april 2023

Referat fra generalforsamling

Referat af generalforsamling i G/F Strandhøjgaard lørdag den 22. april 2023 i Rejsestalden, Hovedgaden 29 A, Jægerspris.

Der var fremmødt 21 stemmeberigtiget parceller.

Pkt. 1. Valg af dirigent
Formanden bød velkommen, og bad om forslag til dirigent.
Niels Henrik Hørlück, Strandhøjsvej 4 blev foreslået af bestyrelsen som blev valgt. Han konstanterede at indkaldelse var rettidigt udsendt. Dagsorden blev oplæst.

Pkt. 2. Valg af stemmeudvalg.
Tenna Japp, Strandlystvej 4, samt Mie ? meldte sig og blev valgt.

Pkt. 3. Bestyrelsens beretning
Formanden oplæste beretningen. Denne ligger på vores hjemmeside G/F Strandhøjgaard- Perlen mellem Fjordene. Beretningen blev godkendt med applaus.

Pkt. 4. Regnskab og budget
Kasseren Connie Hjort fremlagde regnskab/ budget. Spørgsmål fra medlemmerne blev besvaret og derefter godkendt.

Pkt. 5. Indkomne forslag
Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag.

Pkt. 6. Fastsættelse af kontingent
Der blev foreslået 2 beløb af forhøjelseskontingent på henholdsvis 100,00 kr og 200,00 kr. Afstemning blev foretaget ved håndsoprækning. Resultat blev 13 parceller for 100,00 kr. 3 parceller 200,00kr. Afstemning for 100,00kr ved håndsoprækning. Resultat 11 for og 7 imod. Kontingent bliver fremover 1000,00 pr.år.

Pkt. 7. Valg iflg. vedtægter
a) Kasserer Connie Hjort modtager genvalg, blev valgt med applaus.
b) Bestyrelsesmedlem Unni Berthelsen modtager genvalg. Blev valgt.
c) 2 suppleanter på valg. Ricardo Nielsen modtager genvalg. Blev valgt. Kurt Bøg modtager ikke genvalg. Niels Henrik Hørlück blev foreslået af formanden. Da der ikke var flere kandidater blev Niels Henrik valgt.
d) Valg af revisor. Per Friis modtager genvalg. Blev valgt.
e) Valg af revisorsuppleant. Nina Hagengren modtager genvalg. Blev valgt.

Pkt. 8. Eventuelt
Der blev diskuteret diverse spørgsmål fra forsamlingen som formanden bevarede i det omfang de krævede. Bl.a arbejder bestyrelsen videre med vedligeholdelse af bevoksning i skel på Strandhøjsvej mod mod syd. Bestyrelsen tager kontakt med ny ejer af Orebjerg Gods.

Dirigenten takkede for god ro og orden, samt afsluttede generalforsamlingen.

Hjertestarter kursus udgik p.g.a. misforståelse af instruktør.

Til slut var der smørebrød til de fremmødte medlemmer.

Næste generalforsamling

Dato endnu ikke fastlagt.

Seneste referat
  • Generalforsamling - 22.04.2023
Referat arkiv
  • Generalforsamling - 24.04.2022
  • Generalforsamling - 26.09.2021
  • Generalforsamling - 13.09.2020
  • Generalforsamling - 05.05.2019
  • Generalforsamling - 06.05.2018
  • Generalforsamling - 07.05.2017
  • Generalforsamling - 08.05.2016

Se mere her

nabohjaelp-logo
Nabohjælp

Nabohjælp er et effektivt redskab i kampen mod de mange indbrud, som hvert år begås i Danmark.

Læs mere
hjertestarter-logo
Hjertestarter

Som nogen måske har observeret har hjertestarteren været opsat ved Søstjernevej.

Læs mere
facebook_button
Vi er på Facebook

Mød os på facebook hvor vi internt kan sælge, bytte, købe, give væk, kommunikere sammen og meget mere.

Besøg siden
Scroll to Top