Bestyrelsen

Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen varetager foreningens daglige drift, herunder hører bl.a. kontrakt indgåelse med div. entreprenører, etablering og vedligeholdelse af fællesarealer og veje i området. Vi står også for diverse arrangementer som f.eks. Sankt Hans

Desuden varetager vi samarbejdet med Frederikssund Kommune og øvrige grundejerforeninger i området, i forbindelse med at udvikle området omkring os.

gf-strandhoejgaard-bestyrelsen-billede-collage

Medlemmer af bestyrelsen

Formand
Jesper Hek Hansen

Strandlystvej  32
Telefon: 30 11 93 53
E-mail: jesper.hek@gmail.com

Næstformand
Bente Ahlstrand

Stranddyssen 6
Telefon: 25 10 18 49
E-mail: ahlstrand@mail.dk

Sekretær
Poul Erik Lund Sørensen

Strandlystvej 5
Telefon: 24 87 80 64

Kasserer
Connie Hjort

Strandbakken 5
Telefon: 23 26 74 83

Bestyrelsesmedlem
Unni Berthelsen

Strandgårdsvej 12
Telefon: 22 59 54 50

Suppleant
Niels Henrik Hørlück

Strandhøjsvej 4

Suppleant
Ricardo Nielsen

Strandlystvej 26
Telefon: 26 17 06 23

Bestyrelsesliste
Hent som PDF

Sidst opdateret 22. april 2023

Revisorer

Revisor
Majbrit Nielsen
Revisor
Per Friis
Revisorsuppleant
Nina Hagengren
Scroll to Top