Beretning 2021

Beretning GF Strandhøjgård 2021

Jeg skal nu aflægge bestyrelsens beretning for perioden siden sidste generalforsamling i september 2020.

Det har igen været et forholdsvist roligt år uden en masse bøvl.

Og der hvor vi har lidt bøvl er desværre, hvor vi ikke selv er flinke nok til at tag hensyn til hinanden og overholde de ordensregler, som er beskrevet i vedtægterne.

Det kan vi godt gøre bedre, selv om vi ikke skal gå og være vagthunde overfor hinanden

Traditionen tro har vi afholdt et vellykket Sankt Hans, hvilket vi denne gang udvidede med en gang grillpølser. Det var en stor succes og det vil vi følge op til næste år og i god tid melde ud om tidspunkt for grillstart og båltænding.

Samtidig skal vi nok også være opmærksom på miljøet i forhold til hvad der kommer på bålet.

Det plejer Michael at have tjek på og det havde han også i år. Og en stor tak til Michael for hans indsats med bål og oprydning

På vores fællesarealer havde vi opsat skilte så medlemmer og fremmede kunne se at her var nogle fællesarealer, som tilhører GF Strandhøjgaard.

Det har åbenbart ikke været lige populært for flere skilte er forsvundet som dug for solen. Heldigvis står stadig nogle stykker tilbage og vi overvejer i bestyrelsen om vi skal genopsætte der hvor skilte er fjernet.

Ellers står fællesarealerne som tidligere aftalt med slåede stier og ellers som vildt og bliver slået ned en gang om året.

Senest vi fik ryddet blev der også ryddet foran Strandlystvej ved nr. 28.

Beboerne har fået lov at benytte denne tange imod at holde bevoksningen nede, men det er naturligvis stadig GF Strandhøjgaards ejendom som en del af fællesarealet ved stranden.

 I april måned fik bestyrelsen en henvendelse fra ziebelwellness om at bruge fællesarealet ved stranden til et fitness-hold. Det syntes bestyrelsen var en god ide, men der manglede vist tilslutning til aktiviteten, så det blev kun til et par lørdage morgener.

Efter møderne om etablering af hjertestartere har der været stilstand i samarbejdet med de øvrige GFére, hvilket skyldes hele situationen omkring covid-19. Vi ser frem til at genoptage dette samarbejde.

I perioden har der også været godt gang i etableringen af fibernet og det har ikke været uden problemer. Underskydninger som har hævet asfalten. Opgravning af asfalt og andre detaljer. Vi har fået flere tilbagemeldinger i bestyrelsen og rettet henvendelse til Novomatrix om problemerne.

Vi er i samme forbindelse kontaktet af Frederikssund Kommune, som er vejmyndighed. Kommunen følger nøje arbejdet og har også fulgt op på de henvendelser vi har rettet til Novomatrix.

Flere ting er udbedret nu og der er nogle revner i asfalt, som kommunen anbefaler ikke laves nu, da der kan være risiko for frostsprængninger. Derfor er det aftalt med vejmyndigheden, at hele området gennemgås til maj 2022 og at man på dette tidspunkt udbedrer skaderne.

Vores veje er i rimelig stand, og vi skal nok tage en opsamling på om der skal gøres noget indenfor de næste par år, men først skal vi hav afsluttet fiberarbejdet og de asfalts reparationer, der samles op på i maj næste år.

Når nu vi snakker veje, så kan vi ikke undgå at komme ind på de sager vi har kørt med Frederikssund Kommune.

 Det har handlet om vedligeholdelsespligten på Strandhøjsvej og lovlige hastighedsskilte, som erstatning for de af foreningen selvbestaltede skilte med 20 km.

Efter gentagne rykkere og kontakt til politikere på området lykkedes det endelig at få et møde med forvaltningen den 26 august.

Ricardo og jeg deltog i mødet med forvaltningen og stor var vores forbavselse, da man blankt afviste at have vedligeholdelsespligten på Strandhøjsvej.

Historisk set ligger der en kendelse fra Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt fra 21. juni 1939, hvor der gives tilladelse til en offentlig badestrand, og er beskrevet at Sognerådet anlægger og vedligeholder vejen.

Ligeledes har en tidligere formand for GF Strandhøjgaard skrevet til Jægerspris Kommune i 2001 angående vedligeholdelsespligten for Strandhøjsvej og fået svar tilbage, at kommunen har vedligeholdelsespligten

Dette til trods siger Frederikssund Kommune nu, at man ikke har vedligeholdelsespligten, idet man ikke må stille nogen borgere bedre end andre borgere.

Vi har stadig ikke fået svar på hvordan denne adfærd er opstået og hvad der ligger til baggrund.

Kommunen kunne glæde os med at 2 andre forhold, vi i en længere periode har prøvet at få en løsning på, nu kunne løses.

Da der er opsat toilet på Dalby Huse Strand vil kommunen nu anbefale at keitere fremover tager til Dalby Huse, da der er toilet og en større parkeringsplads.

Ligeledes kunne de orientere om at vi kunne få godkendt nedsættelse af fartgrænser på visse af vores veje. De nævnte nogle og vi ville få nærmere besked.

Hastigheden kan nedsættes til 30 km

Vi bad også om at få et notat fra dagens møde, men i skrivende stund har vi hverken hørt om hvilke veje vi kan få nedsat hastighed på og notatet fra selve mødet.

Vi skal også lige vende foreningens økonomi, som jo er virkelig sund. I foråret varslede bankerne, at man nu skulle betale renter for indeståender over kr. 100.000.

Derfor valgte vi i bestyrelsen at splitte vores formue op

Vejfonden blev delt i 2, så den ene var på 100.000 kr.

Så har vi oprettet en jubilæumskonto med baggrund i at der for år tilbage blev vedtaget en forhøjelse på kr. 50 til et jubilæumsarrangement ved 50 år.

Det blev afholdt i 2014 og kontingentet er fortsat uændret.

Derfor har vi valgt at oprette en jubilæums/fødselsdagskonto med tilbagevirkende kraft fra 2015. Så i år skulle der stå 43.750 kr.

Så må vi se hvornår eller hvordan midlerne kan eller skal bruges i fremtiden.

Til sidst vil jeg takke bestyrelsen for samarbejdet igennem året og håbe at vi næste år kan afholde generalforsamling under tidligere normale forhold i andet kvartal

Tak for ordet. Herefter overlader jeg beretningen til debat

Se mere her

nabohjaelp-logo
Nabohjælp

Nabohjælp er et effektivt redskab i kampen mod de mange indbrud, som hvert år begås i Danmark.

Læs mere
hjertestarter-logo
Hjertestarter

Som nogen måske har observeret har hjertestarteren været opsat ved Søstjernevej.

Læs mere
facebook_button
Vi er på Facebook

Mød os på facebook hvor vi internt kan sælge, bytte, købe, give væk, kommunikere sammen og meget mere.

Besøg siden
Scroll to Top